பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

பம்மல் சம்பந்தம்

பம்மல் சம்பந்த முதலியார் (பெப்ரவரி 9, 1873 - செப்டம்பர் 24, 1967) தமிழ் நாடகத் தந்தை என்ற பெயருடன் வழங்கப்பட்டவர். தமிழ் நாடகங்களை முதன்முதலில் உரைநடையில் எழுதியவர். வழக்கறிஞர், நீதியரசர், நாடகாசிரியர், மேடை நாடக நடிகர், எழுத்தாளர், நாடக இயக்குனர் என்ற பல பரிமாணங்களைக் கொண்டவர்.

அமலாதித்யன் Download
இரண்டு நண்பர்கள் Download
மகபதி Download
சபாபதி Download
சதி-சுலோசனா Download
விஜய ரங்கம் Download
யயாதி Download
ஏமாந்த இரண்டு திருடர்கள் Download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam . Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,