பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

Forms

CCE - E-Register for CCE for I to IX Std

அன்பார்ந்த ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு,

1 - 9 ஆம் வகுப்பிற்கான முப்பருவ மதிப்பீட்டு முறை அமல்படுத்தப் பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் மதிப்பீட்டுப் பணிச் சுமையைக் குறைக்கும் விதத்தில் E-Register for CCE எனப்படும் Excel file வெளியிடப்படுகிறது.

சிறப்பம்சங்கள்:

  1. ஒவ்வொரு பருவத்திலும் மதிப்பெண்களை உள்ளீடு செய்தால் போதுமானது. மதிப்பெண்கள் தானாக கிரேடுகளாக மாற்றப்படும்.
  2. ஒவ்வொரு பருவத்தின் இறுதி தர அறிக்கையைப் பெற இயலும்.
  3. மாணவர் பெயர், பள்ளியின் பெயர், வகுப்பு, வருடம் முதலானவற்றை ஒரு பக்கத்தில் டைப் செய்தால் மட்டும் போதுமானது. மாணவர்களைச் சேர்க்கவும், நீக்கவும் வசதி உண்டு.
  4. ஒட்டு மொத்த விபரங்களையும் ஒரு பட்டனைக் கிளிக் செய்து பிரிண்ட எடுக்க இயலும்.
  5. முப்பருவ மதிப்பெண்களையும் கூட்டி சராசரி கண்டு ஆண்டு இறுதி தர அறிக்கையைப் பெற இயலும்.
  6. ஒவ்வொரு மாணவனின் இறுதி தரப்புள்ளி மற்றும் அம்மாணவன் பெற்ற பாட வாரியான மதிப்பெண் விழுக்காட்டையும், சராசரி தரப்புள்ளி மற்றும் சராசரி விழுக்காட்டினையும் அறிய முடியும்.

மாணவர் திரள் பதிவேடு
மாணவர் கற்றல் செயல்பாடுகள் பதிவேடு
பாட ஆசிரியர் மதிப்பீட்டுப் பதிவேடு

ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்(Driving Licence)

ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கு முன் பழகுனர் உரிமம் (Learner’s License Registration) பெற வேண்டும். பழகுனர் உரிமம் பெற்று 30 நாட்களுக்குப் பிறகே ஓட்டுநர் உரிமம் பெற முடியும். பழகுனர் உரிமம் பெற்று180 நாட்களுக்குள் ஓட்டுநர் உரிமம் பெறவேண்டும்.

தகுதிகள்:

  1. 50CCக்கு குறைவான திறனுடைய கியர் இல்லாத மோட்டார் சக்கிள் ஓட்ட பழகுனர் உரிமம் பெற 16 வயது முடிந்து இருக்க வேண்டும்.
  2. கியர் உள்ள மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் இலகு ரக நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்ட 18 வயது முடிந்திருக்க வேண்டும்.
  3. போக்குவரத்து வாகனங்களை ஓட்ட 20 வயது முடிந்திருக்க வேண்டும்

இணைக்க வேண்டிய படிவங்கள்:

  1. LLR விண்ணப்பம் (படிவம்-2) உடன் மருத்துவச் சான்று ( படிவம் – 14) மற்றும் உடல் தகுதிச்சான்று (படிவம்-1) இணைக்க வேண்டும்.

The grant of Learner's Licence Download
No Objection Certificate and grant of Certificate Download
notice of Transfer of Ownership of A Motor Vehicle Download
Learner's Licence Download
The renewal of driving licene Download
Report of Transfer of Ownership of a Motor Vehicle Download
Application –cum-declaration as to the physical fitness Download
Notice of Termination of an Agreement of Hire Purchase /Lease /Hypothecation Download

National Talent Search Exam

National Talent Search Exam (NTSE) உயர் அறிவு மற்றும் கல்வி திறமை கொண்ட மாணவர்கள் அடையாளம் மற்றும் அங்கீகரிக்க இந்தியாவில் தேசிய அளவிலான உதவித்தொகை திட்டம் இருக்கிறது. இந்த தேர்வு மிகவும் மதிப்புமிக்க தேர்வுகளில் ஒன்றாகும். இந்த திட்டத்தில் 1,500,000 மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பயனடைகிறார்கள்.

10 ஆம் வகுப்பு - கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடத்திட்டங்கள் பரவலாக வகுப்பு 9 இருந்து பரிந்துரைக்கப்படும் அந்தந்த மாநில பாடத்திட்டம் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். பொது கேள்விகள் மொழி: மாநில குழு புத்தகங்களை நிறைய உள்ளடக்கியது. மேலும் கவனம் செலுத்த சொல்லகராதி, இலக்கணம் மற்றும் அடிப்படை புரிதல் உள்ளது. 2013 இல் - முதல் நிலை 14 மொழி மட்டுமே தகுதி இயற்கையின் ஆகிறது. 2013-14 ல் NTSE இரண்டாம் நிலை குறிக்கும் எதிர்மறை இருக்கும்.
Exam - 2010 Download
Exam - 2011 Download
Exam - 2012 Download
NTSE - Syllabus Download
NTSE Model Question Download
NTSE Model Question Download

தமிழ்நாடு கருவூல படிவங்கள்(TN Treasury forms)

ஊதிய உயர்வு சான்றிதழ்ச் சான்று Download
bill for miscellaneous payments Download
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி Download
Contingent bill Download
பயண உதவித்தொகை உண்டியல்(TRAVELLING ALLOWANCE BILL) Download
TNTC 100 Download
Treasury challan Download

Rental Agreement Forms and Rules

Rental Agreement Model 1 Download
Rental Agreement Model 2 Download
Rental Agreement Model 3 Download
Rental Agreement Rules Download

Rural Talent Search Exam

Rural Talent 2015 Download
தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் Download
குடிமைமியல் Download
கணிதவியல் Download
Mental ability test 2014 Download
மனத் திறன் தேர்வு Download
இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் Download
Rural Talent 2014 Download
சமூக அறிவியல் - வரலாறு Download

Other Forms

Admission Form Download
Attendance certificate Download
Bill drawn Download
Bill Drawn Form Download
C.L form Download
Challan Download
CL form Download
Community application Download
CPS S1 Form Download
EL surrender elementary Download
Enfacement slip Download
Festival advance Download
FORM NO. 16 Download
GPF Partfinal Download
H.Sc Declaration Download
H.Sc Groupcodes Download
HM Charge transfer certificate Download
HM Increment Download
Income certificate Download
Increment form Download
Junior get more pay form Download
L.P.C Certificate Download
Legal Heir Certificate Download
M.L Download
M.L Form (1) Download
Ration Card Tamil Download
Education-Per Info System Download
Name Change Form Download
Nativity Certificate Download
School Management Guide Download
Notary Certificate Download
Old Age Pension National Download
Old Age Pension Tamil Download
Passport No Objection Download
Pay Commission Report Download
Physical Education Syllabus Download
Syllabus for Phy Edn in Schools (VI to XII) Download
Physically chalenged Download
Physically challenge Download
Probation period Download
Probation period form Download
School registers Download
Selection grade Download
Sel. Spl. grade after genuineness Download
Sel. Spl. grade application Download
Social welfare schemes Download
Social welfare form Download
SSLC declaration Download
TC request form Download
TNHIS form Download
Transfer application Download
Traveling Allowance Bill Download
Vehicle Advance Format 2 Download
Vehicle advance format1 Download
Vehicle loan form12 Download
Ration Card Eng Form Download
Ration Card Govt Form Download
House Building Advance Form Download
School Establishment Rules Download
House Building Advance Form Download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam . Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,